Terminy L OLiJP

UWAGA

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Zawody szkolne powinny odbyć się w szkołach do końca listopada 2019 r. Dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do 9 grudnia 2019 r.

Komitety okręgowe mogą nieco zmodyfikować ten termin ze względów organizacyjnych.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 8 lutego 2020 r. (SOBOTA)
  • ustne - 29 lutego 2020 r. (SOBOTA)

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

Zawody ogólnopolskie odbędą się w dniach 1 - 4 kwietnia 2020 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Uczestnicy z Polski przyjeżdżają do Konstancina w środę 1 kwietnia, zawody odbywają się 2 (czwartek) i 4 (sobota) kwietnia 2020 r.

Uczestnicy spoza Polski przyjeżdżają do Konstancina we wtorek 31 marca, zawody odbywają się 1 (środa) i 2 (czwartek) kwietnia 2020 r.

FINAŁ

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom - czerwiec 2020 r., Warszawa, Zamek Królewski.