Rejestracja uczestników L edycji Olimpiady

Z przyjemnością zawiadamiamy, że otwarta została rejestracja uczestników L edycji OLiJP.

Prosimy o rejestrację wyłącznie uczestników (uczniów).

Jednocześnie przypominamy, że do rejestracji konieczne jest:

  • podanie swojego aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej;
  • uzupełnienie danych osobowych i ustawienie hasła w formularzu (link zostanie przesłany na w/w adres);
  • wybranie szkoły, z której startuje uczestnik, w czym pomocna może okazać się znajomość danych adresowych szkoły - w szczególności kodu pocztowego.

Adres poczty elektronicznej należy przesłać formularzem zabezpieczonym mechanizmem CAPTCHA. Uprzejmie prosimy o jednokrotną rejestrację. Jeśli nie otrzymają Państwo wiadomości z linkiem umożliwiającym kontynuację rejestracji należy:

  • sprawdzić, czy nie trafiła ona do folderu z wiadomościami niechcianymi (spamem);
  • poczekać - ze względu na specyfikę infrastruktury widomość może dotrzeć po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu minutach.

Jeśli powyższy sposób postępowania okaże się nieskuteczny, prosimy powiadomić o zaistniałej sytuacji obsługę serwisu z adresu, który podano przy rejestracji. Jednocześnie zwracamy uwagę, że okres ważności przesłanego linku wynosi 24 godziny. Gdyby doszło do ponownego rozpoczęcia rejestracji z wykorzystaniem innego adresu e-mail należy wybrać jeden i za jego pomocą ukończyć procedurę tak, aby dane zostały uzupełnione tylko na jednym koncie.

Wszyscy uczestnicy L OLiJP są zobligowani do zarejestrowania się w serwisie OLiJP.pl. Prosimy o dopełnienie tego obowiązku do 18 grudnia. W razie innych niż techniczne kłopotów podczas rejestracji należy kontaktować się z Kierownikiem Organizacyjnym Olimpiady (nicinski.k@gmail.com) lub Sekretarzami Komitetów Okręgowych.