XLVIII OLiJP - tematy na zawody szkolne

Dyspozycje: 

XLVIII OLiJP – tematy szkolne

 

1.   Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.

2.   Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji: Kochanowski, Miaskowski, Karpiński, Syrokomla.

3.   Mickiewicz współczesny. Miejsce romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.

4.   „...sztuki dziwne  m i s t e r i a” (Norwid, Lapidaria). Cypriana Norwida myślenie o pracy twórczej.

5.   Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).

6.   Orientalizm polskiej literatury i kultury. Jak rozumiesz to zjawisko, wskaż przykłady zaczerpnięte z epok dawnych i współczesności.

7.   Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.

8.   Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze XIX i XX wieku.

9.   Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

Język

10. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Sfery występowania błędów, ich żywotność, sposoby korygowania.

Teatr

11.  Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.

12. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.

13. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.