Zawody ogólnopolskie (III stopnia), część ustna dla uczestników spoza kraju