Ogłoszenie wyników części pisemnej II etapu

Wyniki części pisemnej II etapu Olimpiady zostaną ogłoszone we wtorek, 18 lutego, w godzinach wieczornych.

 

KG OLiJP