Ogłoszenie wyników części pisemnej II etapu

Wyniki części pisemnej II etapu Olimpiady zostały opublikowane. Można je znaleźć w zakładce Dla Uczestników/Wyniki.