Wyniki II etapu

Wyniki II etapu zostały opublikowane. W zakładce Wyniki znaleźć można łączny wynik uzyskany podczas II etapu zawodów i informację o kwalifikacji do finału. Szczegółowe wyniki znajdują się na indywidualnych kontach uczestników. Zgodnie z Regulaminem, jeśli liczba rekomendowanych uczestników jest większa niż 180, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia pierwszych 180 osób z listy rankingowej. Prezydium Komitetu Głównego może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych przez przyjęcie tych, którzy otrzymają w końcowej części listy rankingowej tę samą liczbę punktów. Zgodnie z tym zapisem do udziału w zawodach finałowych 50. edycji Olimpiady zostały zakwalifikowane 182 osoby, z których każda uzyskała łączną notę 101 pkt. lub większą. Jednocześnie przypominamy, że nieodzownym warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie podczas części ustnej co najmniej 30 punktów, przy czym żadna z ocen cząstkowych nie może wynosić zero.