W sprawie zawodów finałowych L edycji OLiJP

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy OLiJP!

W Ministerstwie Edukacji Narodowej podejmowane są właśnie ustalenia w sprawie dalszych losów L OLiJP. Gdy tylko zapadną decyzje w tej sprawie, przekażemy je Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej i przez Sekretarzy KO. Niestety, KG OLiJP z uwagi na obecne zapisy regulaminowe nie może podjąć samodzielnej decyzji w tej sprawie, musimy więc jeszcze dzień czy nawet dwa poczekać na ostateczną decyzję MEN.