Zawody finałowe L edycji OLiJP

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy OLiJP,

Organizatorzy i Jurorzy zawodów

 

Zgodnie z listem Pana Michała Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie wytycznych dla organizatorów olimpiad, uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostają odwołane. Wszyscy uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, uzyskują jednocześnie tytuł finalisty i otrzymają zaświadczenie według wzoru określonego przez MEN.

Zaświadczenia zostaną wystawione po zebraniu danych od uczestników i nadesłaniu przez MEN informacji o podstawie prawnej zmiany odpowiednich punktów regulaminu.

W związku z tym uprzejmie prosimy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia o pilne (do 31 marca) wypełnienie w serwisie OLiJP ankiet zawierających pełne dane wymagane od uczestników zawodów III stopnia.  

 

Informujemy ponadto, że BIURO OLIMPIADY (podobnie jak cały Instytut Badań Literackich PAN) od 16 do 31 marca pracuje zdalnie. Jak zawsze możliwy jest kontakt mailowy.

 

KG OLiJP