List Przewodniczącego KG OLiJP, prof. TOmasza Chachulskiego

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice – Jurorzy i Organizatorzy L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 25 marca 2020 r., poz. 530), decyzją Prezydium Komitetu Głównego OLiJP wszystkim uczestnikom L OLiJP zakwalifikowanym do zawodów III stopnia przyznano tytuł Finalisty. Odpowiednie zmiany w regulaminie na rok 2019/2020 zostały uchwalone i wprowadzone na stronę internetową. W kolejnych latach Regulamin w części dotyczącej zawodów III stopnia będzie obowiązywał z powrotem w dotychczasowym brzmieniu. Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu Finalisty i pozwalające wykorzystać wynikające z niego przywileje wysłaliśmy listami poleconymi na adresy domowe, a skany zaświadczeń – na podane przez Uczestników adresy poczty elektronicznej.   

Choć Olimpiada jest konkursem, w którym staramy się wyłonić grono najlepiej przygotowanych Uczestników, w tym roku musimy na tym poprzestać. Nie ma takiej merytorycznej ani formalnej możliwości, aby wyłonić laureatów bądź wyróżniających się uczniów bez przeprowadzenia ostatniej części zawodów, która ma jakościowo inny charakter niż poprzednie etapy, przede wszystkim zakłada sprawdzenie wiedzy wykraczającej poza szkolny program.    

            Nie będziemy też organizowali tradycyjnego, uroczystego  zakończenia Olimpiady – przygotowujemy je co roku dla Laureatów i ich Nauczycieli, a skoro nie mogliśmy nikomu przyznać tego tytułu, nie ma też żadnego uzasadnienia organizacja uroczystości zamykającej tegoroczne zmagania polonistyczne. Podjęliśmy taką decyzję z żalem – jest to jubileuszowa, pięćdziesiąta Olimpiada i mieliśmy wielkie plany związane z perspektywą podsumowania polonistycznego półwiecza.

            Wszystkim Finalistom serdecznie gratulujemy uzyskanego wyróżnienia, Nauczycielom dziękujemy i gratulujemy wyników uzyskanych przez Państwa uczniów, Szkołom – wychowanków, którzy znaleźli się wśród najlepszych uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia – ogólnopolskich, a zarazem międzynarodowych. Jurorom i Organizatorom z Komitetów Okręgowych OLiJP bardzo dziękujemy za przeprowadzenie I i II etapu L OLiJP. Uczestników, którzy byli w tym roku w klasie niższej niż maturalna, serdecznie zapraszamy do udziału w LI OLiJP. Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia w świecie akademickim i zapraszamy do dalszej współpracy – Instytut Badań Literackich zawsze będzie na Państwa czekał.

           

Tomasz Chachulski

przewodniczący OLiJP