Literatura cyfrowa

Dyspozycje: 

– literatura cyfrowa a literatura tradycyjna – wpływ technologii i mediów cyfrowych na sposób istnienia dzieła literackiego;

– komunikacja literacka w literaturze cyfrowej – jak zmienia się sytuacja instancji nadawczych i odbiorczych (utwory współautorskie, wieloautorskie, utwory kolaboratywne); autor/czytelnik a użytkownik. Udział użytkownika w kształtowaniu sposobu ukazywania się utworu i w kreowaniu znaczeń literackich;

– literatura cyfrowa jako element kultury uczestnictwa (partycypacja, sprawczość);

– hipertekst i hiperłącze – ich udział w nowym sposobie istnienia literatury, kształtowaniu znaczeń tekstowych, nowym sposobie angażowania odbiorcy;

– literatura grywalna, literatura open source a granice dzieła literackiego;

– narracja w prozie cyfrowej (narracja w hipertekście literackim, narracja alternatywna, sprawcza);

– nowy sposób istnienia słowa w utworze literackim. Udział ruchomego, przekształcającego się słowa w kształtowaniu znaczeń tekstowych. Wpływ organizacji znakowej utworu (obrazu, dźwięku) na jego poetykę (semiopoetyka utworu literackiego);

– cyfrowe reprezentacje figur (sposoby kreowania figur w poezji cyfrowej);

– poezja i proza cyfrowa – gatunki, formy;

– cyfrowe adaptacje literatury, przekład literatury tradycyjnej na hipertekst;

– korzenie literatury cyfrowej – literatura cyfrowa w kontekście literatury wizualnej i awangardowych form literackich.

 

Utwory literackie:

Dzido Marta, Matrioszka, 2013, http://ha.art.pl/matrioszka/

Biedrzycki Miłosz, Pył/Łyp, 1997,  http://miloszbiedrzycki.pl/pyllyp.html

Bromboszcz Roman, Bromboxy, (od 2003), http://bromboxy.perfokarta.net/

Fajfer Zenon, [Ars poetica], 2007, http://www.techsty.art.pl/magazyn3/fajfer/Ars_poetica_polish.html; http://collection.eliterature.org/3/

Fajfer Zenon, Powieki, Szczecin-Bezrzecze (wraz z wersją hipertekstową na płycie DVD) 2013

Gibb Susan, Czarne jagody, przeł. M. Pisarski, 2011 http://www.ha.art.pl/hiperteksty/czarne_jagody/czarne_jagody.html

Giełżyńska Katarzyna, [C()n Du It], 2012, http://ha.art.pl/gielzynska; http://collection.eliterature.org/3/

Joyce Michael, popołudnie, pewna historia, przeł. R. Nowakowski, M. Pisarski [CD], Kraków 2011

Kamińska Aneta, Czary mary (hipertekst), 2007 http://www.czary-i-mary.pl/

Marciniak Artur, Antyczny relikwiarz, http://www.antyczny-relikwiarz.cba.pl/01.HTML

Marsz, grupa tworzywo (adaptacja Marszu Brunona Jasieńskiego), 2010, http://www.twozywo.art.pl/twzw.php?4czm

Michalska Ewa, Gubione, znalezione, 2013, http://ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/3110-gubioneznalezione

Nowakowski Radosław, Koniec świata według Emeryka, http://www.liberatorium.com/emeryk/brzask.htm

Onak Leszek, Cierniste diody, 2014 http://techsty.art.pl/cierniste_diody/

Onak Leszek, Kręgosłup czasu, http://leszek-onak.liternet.pl/tekst/kregoslup-czasu

Onak Leszek, Młodość 1861 liter później, http://techsty.art.pl/m10/mlodosc_1861_liter_pozniej/

Podgórni Łukasz, Pawlicka Urszula, Oczy tygrysa. Adaptacja poezji formistycznej Tytusa Czyżewskiego, 2012, http://collection.eliterature.org/3/ ;http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/zapowiedzi/2526-cyfrowe-zielone-oko-adaptacja-poezji-formistycznej-tytusa-czyzewskiego.html

Pisarski Mariusz, Hegiroskop, adaptacja hipertekstu Stuarta Moulthropa Hegirascope2, http://techsty.ehost.pl/techsty/HGS/HGSpropers.html

Polak Konrad, Schemat, http://www.ha.art.pl/hiperteksty/schemat/index.html

Potocki Jan, Rękopis znaleziony w Saragossie, tłum. E. Chojecki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1965, na podstawie wydania Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej pod red. Marka Adamca i w przygot. H. Draganik, adaptacja sieciowa powieści Jana Potockiego, Mariusz Pisarski, Jakub Niedziela, 2012, http://www.ha.art.pl/rekopis/00_intro.html

Puldzian Płucienniczak Piotr, booms, adaptacja sieciowa wierszy Macieja Taranka, http://techsty.art.pl/m10/Booms/index.html

Shuty Sławomir, Blok, http://ha.art.pl/blok/

 

Zbiory e-literatury:

https://collection.eliterature.org/1/

https://collection.eliterature.org/2/

https://collection.eliterature.org/3/

 

Literatura przedmiotu

„Techsty” (magazyn internetowy) http://www.techsty.art.pl (zwłaszcza dział: hipertekst)

„Teksty Drugie” 2014, nr 3 oraz „Teksty Drugie” 2015, nr 3 (numery pisma poświęcone cyfrowości)

Aarseth Espen J., Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, przeł. D. Sikora i in., Kraków 2014

Bolter Jay David, Literatura interaktywna, w tegoż: Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, przeł. A. Małecka, M. Tabaczyński, Kraków-Bydgoszcz 2014

Branny Emilia, Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie, w: Tekst (w) sieci, t. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009

Burbules Nicholas C., Retoryka sieci: hiperlektura oraz krytyczny poziom piśmienności, przeł. J. Mach, w: Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008

Cyfrowe adaptacje klasyki literackiej, dyskusja redakcyjna: Urszula Pawlicka, Agnieszka Słodownik, Anna Rogulska, Michał Danielewicz, Mariusz Pisarski, „Techsty”, 2017, http://techsty.art.pl/m9/cyfrowe_adaptacje_dyskusja.html

Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005

Gazda Grzegorz, Futuryzm w Polsce, Wrocław 1974

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. M. Pisarski, P. Marecki, Kraków 2011

Kalaga Wojciech, Tekst hybrydyczny. Polifonie i aporie doświadczenia wizualnego, w: Wizualizacja, literatura i cała reszta, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010

Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Opole 2012

Manovich Lev, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006

Maryl Maciej, Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa 2015

Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011

Pawlicka Urszula, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego, Gdańsk 2017

Pawlicka Urszula, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków 2012

Pisarski Mariusz, Nowe media – nowe opowieści? Fabułotwórczy potencjał struktur hipertekstowych, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015

Pisarski Mariusz, Twórczość kolaboratywna  w literaturze cyfrowej i poza nią: próba uporządkowania, w : Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017

Pisarski Mariusz, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013

Rypson Paweł, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989

Sitarski Piotr, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002

Sławek Tadeusz, Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wrocław 1989

Sławiński Janusz, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Kraków 1998

Szczęsna Ewa, Kreowanie znaczeń tekstowych. U podstaw cyfrowej semiopoetyki, w tejże: Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018 (tu zwłaszcza o figurach cyfrowych i narracji cyfrowej)

Szczęsna Ewa, Pawlicka Urszula, Pisarski Mariusz, Między językami, kodami, mediami. Przekład hipertekstowy – teoria i praktyka, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015

Szczęsna Ewa, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów, Warszawa 2007. https://www.researchgate.net/publication/336473994_Poetyka_mediow_polisemiotycznosc_digitalizacja_reklama

Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, Warszawa 2016

Wenz Karin, Tekst w dobie jego reprodukcji elektronicznej, przeł. K. Krzemieniowa, w: Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008

Winiecka Elżbieta, Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Kraków 2020

Wysłouch Seweryna, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001