Terminy LIII OLiJP

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Przekazanie prac Komitetom Okręgowym do 7 grudnia 2022 r.

Rejestracja uczestników w serwisie olijp.pl około pierwszego tygodnia XI.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 11 II 2023 r. 
  • ustne - 4 III 2023 r.

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

  • 19 IV 2023 - część ustna dla uczniów spoza kraju
  • 20 IV 2023 - część pisemna
  • 22 IV 2023 - część ustna dla pozostałych uczestników

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 - olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

UWAGA:

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.