Wyniki I etapu

Wyniki I etapu zostały opublikowane. Znaleźć je można w zakładce Dla Uczestników/Wyniki oraz na indywidualnych kontach uczestników.