Przed zawodami okręgowymi

Uczestnicy piszą prace i testy w dokumentach  przygotowanych dla nich w wirtualnej klasie. Każdy z dokumentów będzie zawierał pełne sformułowanie tematu (wraz z tekstem utworu w wypadku interpretacji). Uczestnicy, którzy wybiorą interpretację wiersza będą mogli pobrać i wydrukować utwór, który wybrali. Uczestnik może robić ręczne notatki – opiekun pokoju ma prawo poprosić go o ich okazanie, nie jest to jednak konieczne. Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy mają włączony mikrofon i kamerę.

Przebieg zawodów pisemnych II stopnia dnia 13 II 2021 r. przedstawia się następująco:

od 8:30 – sukcesywne logowanie na platformę, spotkanie w wirtualnym pokoju Meet, weryfikacja tożsamości uczestników (legitymacja), kwestie organizacyjne, powitanie

8:55 – odczytanie tematów

9:00 – rozpoczęcie części literackiej,

13:00 – zakończenie części literackiej

13:00-14:00 PRZERWA

14:00 – rozpoczęcie testu językowego

15:30 – zakończenie testu językowego