Zawody online – najczęściej zadawane pytania

Jak się zalogować?

Odwiedź stronę olijp.pl, zaloguj się na swoje konto uczestnika. Znajdziesz tam dane do logowania. Skorzystaj z instrukcji, aby aktywować konto: https://youtu.be/stxbj65Twy4

Jak dołączyć do Classroomu?

Jeśli prawidłowo zostały wykonane kroki dotyczące logowania (patrz: Jak się zalogować?), postępuj zgodnie z instrukcją filmową: https://youtu.be/ufpzAro3iqc

Próbuję uruchomić link do pokoju ale pojawia się problem z dołączeniem. Co zrobić?

Sprawdź czy system nie zalogował Cię na inne, częściej wykorzystywane i domyślne konto. Najlepiej wylogować się z wszystkich kont Google i w dniu zawodów zalogować się tylko na konto @ibl.waw.pl. Sprawdź także informacje o dołączaniu do pokoju Meet w filmie: https://youtu.be/iwpLaBod1Ps

Kiedy mam wejść do pokoju Meet?

Logowanie rozpoczynamy o 8:30.

Skąd mam wiedzieć, do którego pokoju Meet mam wejść w dniu zawodów?

Przed rozpoczęciem zawodów otrzymasz wiadomość e-mail na adres @ibl.waw.pl z informacją o tym, do którego pokoju Meet masz dołączyć.

Co zrobić, jeśli zostanie zerwane połączenie z internetem?

Należy podjąć natychmiastową próbę ponownego połączenia, jednocześnie informując Opiekuna pokoju Meet lub zgłaszając się do właściwego Sekretarza. Wiadomość o problemach zostanie przekazana w dalszej kolejności obsłudze technicznej. Informacja na temat sposobu komunikacji w poszczególnych regionach zostanie przekazana nie później niż w dniu zawodów. Opiekun pokoju Meet oraz Sekretarz posiadają dane (numer telefonu lub e-mail) podany przez Uczestnika na platformie olijp.pl. W wyjątkowej sytuacji mogą podjąć próbę kontaktu z Uczestnikiem.

Jak należy ustawić kamerę?

Kamera powinna być w miarę możliwości skierowana na twarz i sylwetkę Uczestnika.

Czy trzeba mieć włączoną kamerę i mikrofon przez cały egzamin?

Tak. Mikrofon i kamera powinny pozostać włączone przez cały czas trwania egzaminu.

Co zrobić, jeśli przeszkadza mi hałas innych piszących? Czy mogę wtedy wyłączyć głośniki?

W takim wypadku można ściszyć głośniki, aby zminimalizować hałas. Nie należy jednak całkowicie wyłączać dźwięku na wypadek wywoływania Uczestnika przez Opiekuna pokoju Meet.

Czy mogę mieć brudnopis na biurku?

Tak, można mieć na biurku czyste kartki, należy jednak przed rozpoczęciem pisania i po jego zakończeniu pokazać je Opiekunowi pokoju do kamery.

Czy mogę wydrukować wiersz do interpretacji?

Tak. Jeśli drukarka znajduje się w innym pokoju, należy uprzedzić Opiekuna o swoim wyjściu. Najlepiej byłoby jednak, aby niezbędny sprzęt w dniu zawodów znajdował się w tym samym pokoju.

Czy mogę wydrukować pracę, by ją sprawdzić?

Nie, nie kopiujemy i nie drukujemy pracy przed zrecenzowaniem i oceną przez jurorów.

Czy mogę mieć na biurku coś do jedzenia i picia?

Tak.

Gdzie mogę zgłosić wyjście do toalety?

Wszelkie wyjścia należy zgłaszać do opiekuna pokoju za pośrednictwem czatu w wirtualnym pokoju Meet.

Ile powinna wynosić objętość pracy i jak powinno wyglądać formatowanie tekstu?

Nie obowiązuje żaden limit stron. Proponowane formatowanie: czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14, pojedyncza interlinia.

Czy mam zgłosić opiekunowi pokoju, jaki temat wybrałam/-em?

Nie.

Co w przypadku gdy podejmę decyzję o zmianie tematu?

Usuń wprowadzoną do szablonu treść. Zamknij zadanie, z którego rezygnujesz. Otwórz szablon umieszczony w nowym temacie. Rozpocznij pisanie.

Jak zgłosić zakończenie pracy?

Zgodnie z instrukcją filmową: https://youtu.be/ufpzAro3iqc uruchom przycisk „Oddaj”. W oknie czatu w wirtualnym pokoju Meet poinformuj Opiekuna o zakończeniu pracy. Możesz wylogować się z konta.

Czy można w trakcie egzaminu korzystać ze słownika ortograficznego?

Nie.