Okręgowy etap ustny LI OLiJP

KOMITET OKRĘGOWY W SZCZECINIE

PODZIAŁ NA KOMISJE - ETAP USTNY LI OLiJP

Rozpoczęcie: 9.00; poniżej orientacyjny czas wejścia dla każdego uczestnika

1 komisja: 11 osób
uczniowie:
1. D. Białek 9:00
2. H. Burdzińska 9:20
3. O. Filip 9:40
4. H. Jaskuła 10:00
5. T. Kavetska 10:20
6. N. Kowalska 10:40

PRZERWA 11:00 - 11:30
7. M. Rogiński 11:30
8. G. Sawicka 11:50
9. R. Stankiewicz 12:10
10. G. Szejba 12:30
11. K. Wnukowska 12:50

PRZERWA 13:10 - 14:00

2. komisja: 10 osób
uczniowie:
1. M. Folwarska 9:00
2. P. Maj 9:20
3. A. Marczuk 9:40
4. M. Markiewicz 10:00
5. M. Michalska 10:20
6. Z. Nowak 10:40

PRZERWA 11:00 - 11:30
7. K. Sammel 11:30
8. B. Pieńkowski 11:50
9. O. Zielińska 12:10
10. E. Żebryk 12:30

PRZERWA 13:10 - 14:00

14:00 Ogłoszenie listy osób rekomendowanych do udziału w III etapie OLiJP (kwiecień 2021)

Pozostałe informacje - proszę odbierać pocztę (konta olimpijskie każdego uczestnika) oraz śledzić stronę www.olijp.pl