Harmonogram zawodów ustnych 6 III 2021 - KO Rzeszów

                LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

      Harmonogram eliminacji ustnych II etapu LI OLiJP   6 marca 2021
                                            w okręgu rzeszowskim

 

Lp.

Godzina

Komisja I

Komisja II

1.

9.00 – 9.30

Dominika Kontek             

Julia Klarycka                 

2.

9.30 – 10.00

Julia Krawiec                   

Amelia Malisz                

3.

10.00 - 10.30

Julia Sosińska                   

Jakub Piwowarski          

4.

10.30 - 11.00

Emilia Błażewicz              

Katarzyna Steliga           

5.

11.00 - 11.30

Mateusz Miklicz                

Różą Rak                          

6.

11.30 - 12.00

Blanka Pacykowska          

Kamila Surowiec            

7.

12.00 - 12.30

Lidia Paluch                       

Katarzyna Kiebała           

8.

12.30 - 13.00

przerwa

przerwa

9.

13.00 - 13.30

Weronika Banaś              

Dominika Bochnak        

10..

13.30 - 14.00

Karolina Frodyma           

Anna Kościółek               

11.

14.00 - 14.30

Weronika Jurczyk           

Marta Maciąg                 

12.

14.30 - 15.00

Jadwiga Strzelec              

Aurelia Szwajkowska     

13.

15.00 - 15.30

Samanta Wójcik              

Szymon Urbanek             

14.

     16.00

                          Ogłoszenie wyników

                                                     

sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie      

Małgorzata Byszuk