Spotkanie organizacyjne SKO

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich opiekunów ze Stołecznego Komitetu Okręgowego na spotkanie organizacyjne w sprawie zawodów LII OLiJP. Spotkanie odbędzie się 30 września i rozpocznie się o godz. 17.45 na platformie Google Meet (online). Zainteresowanych ucznów i nauczycieli prosimy o przesłanie zgłoszenia (w celu otrzymania linku do pokoju wirtualnego) do Sekretarz SKO, p. Elżbiety Błachowicz, e-mail: olijp.warszawa@gmail.com.