W sprawie składania prac przez uczestników OLiJP

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Uczestnicy LII OLiJP

Uprzejmie informujemy, że w LII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w roku 2021/2022 podstawową i obligatoryjną formą przekazania prac uczestników Komitetom Okręgowym jest złożenie ich w formie wydruku (Regulamin OLiJP, § 8, punkt 3: „Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości”), opatrzonego pieczęcią szkoły, dwiema recenzjami i protokołem zgodnym z opisem zawartym w Regulaminie OLiJP (§ 8 p. 11), na adres korespondencyjny wskazany przez właściwy Komitet Okręgowy, w terminie do 10 XII 2021 r.

Z uwagi na trwającą ciągle pandemię wirusa Covid-19, Szkoły zgłaszające Uczestników w poszczególnych województwach proszone są dodatkowo o równoległe przesłanie elektronicznej kopii pracy (pliki zapisane w formacie pdf.) w sposób zgodny ze wskazaniami ogłoszonymi przez właściwy KO i w tym samym terminie (do 10 XII 2021 r.). Przesłana praca powinna zostać opatrzona skanem podpisanego oświadczenia Uczestnika, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame. Dotyczy to następujących Komitetów Okręgowych: KO w Katowicach (na adres olijp.katowice@gmail.com) KO w Kielcach (na adres pasichlidia@gmail.com) KO w Poznaniu (na adres olimpiadapoznan@gmail.com) KO w Rzeszowie (na adres olijprzeszow01@ibl.waw.pl) KO w Toruniu (na adres olijp.torun@gmail.com) Stołeczny KO w Warszawie (na adres olijp.warszawa@gmail.com) KO we Wrocławiu (na adres olijp.wroc@gmail.com) KO w Zielonej Górze (na adres j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl)   KG OLiJP