Nagrody

Nagroda językoznawcza

Nagroda językoznawcza odzwierciedla wysoką rangę, jaką nauka o języku zajmuje w programie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i jaką zajmować powinna w kształceniu polonistycznym. Nagroda ta stanowi wyróżnienie dla uczniów wykazujących głębsze zainteresowanie problematyką językową i mających w tym zakresie duże osiągnięcia we wszystkich sprawdzianach w toku Olimpiady.

Fundatorzy nagród

NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA LAUREATÓW OLIJP FUNDUJĄ:

  • Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - książki dla wszystkich i dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe: za uzyskanie pierwszej lokaty na liście laureatów, za wybór tematu konkursowego, za najlepsze odpowiedzi z nauki o języku - i oczywiście premie dla nauczycieli; 
  • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - dla laureatów z I lokatą;
Subskrybuj RSS - Nagrody